Συσκευασία – Αποθήκευση

Συσκευασία με Περιποίηση των Χαλιών (Multi System  Machine)
με Αυτόματο ηλεκτρονικό μέτρημα διαστάσεων αλλά και αυτόματη σύνδεση και ενημέρωση του συστήματος τήρησης αποθήκης, παρέχοντας  έτσι το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα στην ασφάλεια των χαλιών.